Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

ADMINISTRATÍVA A KOREŠPONDENCIA

Program ATFVýučbový program ATF

(All Then Fingers)

Didactic programme


ATF


www.swx.sk
vhodný pre žiakov 1. ročníkovAtfDemoKit.zip (860 KB)


Písanie na klávesnici počítača všetkými desiatimi prstami. Program pracuje pod operačným systémom Windows 95/98/2000. Dováva sa na CD, jeho inštalácia je jednoduchá.

Výhody programu ATF:

 • program sa ovláda pomocou menu a nástrojového panelu,
 • cvičenia sú štruktúrované (lekcia - podlekcia - snímka),
 • možno nastaviť konkrétnu snímku a uložiť výsledky,
 • pre snímku možno zvoliť nielen farby, ale aj veľkosť a typ písma,
 • program obsahuje 75 lekcií v primeranom rozsahu,
 • cvičné texty obsahujú nácvik hmatov, slov a viet,
 • základný nácvik (hmaty) obsahuje aj nácvik prstolamov a rýchlych slov,
 • nácvik slov zohľadňuje aj nácvik frekventovaných väzieb, frekventovaných prípon a zakončení,
 • program obsahuje aj precvičovacie a opakovanie lekcie,
 • znaky s vyššou frekvenciou chýb a písmená s diakritickými znamienkami sa preberajú v niekoľkých etapách,
 • texty na nácvik rýchlopisu majú rôznorodú tematiku, ich rozsah sa postupne zväčšuje približne až na 2000 úderov.
Základom výučby je snímka, ktorá môže byť jednoriadková (nácvik hmatov), trojriadková (nácvik slov) alebo viacriadková (nácvik textov). Každú snímku možno opakovať dovtedy, kým žiak dosiahne dobrý výsledok. Pri neúspechu možno zvoliť snímku z chybných slov, precvičiť ju a potom možno zvonu písať pôvodnú snímku. Pri každom opakovanom odpise lekcie či podlekcie sa snímky líšia, lebo sú vždy náhodne generované z príslušných slov a vetných úsekov.
Pomalší žiaci nemusia napísať všetky snímky, môžu pokračovať ďalej, aj keď nesplnia požadované kritéria.
Program obsahuje viaceré voliteľné funkcie. V ponuke Parametre možno zvoliť: režim písania s opravou znaku po chybe alebo bez jeho opravy, automatické riadkovanie alebo tvrdé riadkovanie, zvukovú signalizáciu chybného znaku, znázornenie prstokladu, aktivovanie metronómu. V ponuke Zobraziť sú príkazy: Panely, Klávesnice, Plný text, Metronóm, Stavový riadok a ďalšie. Program obsahuje aj ďalšie možnosti. Pri voľbe klávesnice IBM sú v programe anglické texty, pri voľbe klávesnice GER nemecké texty.  Môžu sa do programu pridať akékoľvek ďalšie texty.
Spätnú väzbu medzi počítačom a žiakom zabezpečuje okamžité vyhodnocovanie nácviku. Po napísaní snímky sa na paneli zobrazí počet čistých úderov za minútu, presnosť písania v percentách, chybné znaky a pomalé znaky. Dosiahnuté výsledky a písaný text sa priebežne ukladajú pod zadaným menom do Profilu a Archívu študenta.
 
Nová verzia výučbového programu ATF na trhu

Po udelení edukačnej doložky distribuovalo ministerstvo školstva v r. 2003 - 2005 výučbový program ATF Písanie všetkými desiatimi na väčšinu stredných škôl na Slovensku v rámci edukačného balíka projektu Infovek. Program bol určený na výučbu klávesnicovej gramotnosti v rámci predmetu Administratíva a korešpondencia. Tvorcovia programu sa ministerstvu zmluvne zaviazali program rozšíriť a zdokonaliť. Zdokonalená verzia programu - známa ako ATF 7.4 - je tu

V čom je ATF 7.4 nová? Nová verzia má viacero zlepšení, napr.
 • okrem pôvodných textov program obsahuje texty z novej učebnice Sehnalová, J.: Administratíva a korešpondencia pre 1. ročník obchodných akadémií. Po 66. lekciu učebnice sú texty totožné, takže žiak môže nácvik z monitora kombinovať nácvikom cvičení z učebnice,
 • menu programu je rozšírené o Výsledky, ktoré umožňujú prezerať históriu výsledkov prihláseného študenta,
 • výsledky a rebríčky všetkých študentov možno centrálne zostaviť, zobraziť a vytlačiť pomocou AtfMonitor, ktorý je dodaný ako pomocný program na rovnakom inštalačnom CD ako ATF 7.4,
 • v menu Parametre možno generovanie slov alebo viet zapnúť alebo vypnúť, tzn., že pri opakovanom odpisovaní snímky sa zobrazí buď náhodne generovaný text z textu, ktorý bol do programu pôvodne vložený, alebo text identický s pôvodným textom,
 • program obsahuje aj Tipy nadnes - návod, ako písať niektoré textové údaje.
Program uľahčuje výučbu, umožňuje individuálny prístup k žiakom a úplnú kontrolu ich práce. Žiaci sa naučia písať podľa predlohy, podľa obrazovky aj podľa diktátu. Nácvik textov možno kedykoľvek prerušiť, vybrať na nácvik len určité lekcie, opakovať ich alebo sa vrátiť na predchádzajúce lekcie. Zvoliť si možno aj písanie podľa časového limitu alebo nácvik slov napísaných chybne v predchádzajúcom texte.

Program neustále hodnotí a zaznamenáva rýchlosť a presnosť písania, chybné a pomalé znaky. Učiteľ môže kontrolu vykonať zadaním odpisu alebo písania na diktát. Potom mu je k dispozícii programom vyhodnotený text v archivovanom súbore alebo v tlačenej forme.

Vzhľadom na rovnakú metodiku, postup preberaných znakov a rovnaké texty ako v učebnici možno výučbový program a učebnicu vhodne kombinovať.

Prečo je pre študentov dôležité ovládať klávesnicu počítača všetkými desiatimi

Za krátky čas budú mať všetci žiaci našich škôl možnosť oboznámiť sa s počítačom. Ak na ňom začnú pracovať bez toho, že by sa naučili písať na klávesnici hmatovou metódou, výsledok bude asi taký, ako keby sme začiatočníka posadili ku klavíru a požadovali, aby zahral Smetanovu polku podľa predlohy.

Žiak, ktorý začne písať text na klávesnici počítača metódou "kto hľadá, nájde", t. j. dvoma alebo štyrmi prstami, vytvorí si nesprávny návyk, ktorý sa v budúcnosti len veľmi ťažko odnaučí. Pravdepodobne bude písať dvoma prstami po celý život a stane sa z neho málo efektívny pracovník.

Prečo je dôležité ovládať klávesnicu počítača všetkými desiatimi pre prax

Ak píše napr. lekár odbornú správu na počítači dvoma prstami, dochádza súčasne k dvom škodám. V prvom rade ide o časovú stratu: keby písal hmatovou metódou všetkými desiatimi prstami aspoň priemernou rýchlosťou, ušetril by asi tretinu času. Keby sme túto tretinu vynásobili počtom správ napísaných za deň, za týždeň, za rok - dospeli by sme k úctyhodným číslam.

Druhou nevýhodou je zvýšená námaha, neustále striedanie koncentrácie: pisateľ musí myslieť jednak na obsah správy, na zistené fakty, na predpokladané dôsledky, na ďalšie liečebné postupy a pod., ale v toku jeho myslenia nastávajú pauzy, keď hľadá na klávesnici písmená, ktoré potrebuje na prenos myšlienok do počítača. Keby písal hmatovou metódou, prsty by sa pohybovali automaticky a myslel by len na obsah.

V rovnakej situácii sú pracovníci úradov na všetkých úrovniach, vedeckí pracovníci, novinári, bankoví úradníci, právnici, obchodníci atď. Koľko času, peňazí i námahy by sa dalo ušetriť, možno iba ťažko vyčísliť.

Naša mladá generácia by sa mala naučiť, keď si sadne ku klávesnici počítača, ovládať písmenové klávesy hmatovou metódou, t. j. písať text plynulo bez dívania sa na prsty.

Pracovníkom všetkých kategórií, ktorí v praxi píšu na počítači, sa mnohonásobne vyplatí, ak venujú trochu času nácviku písania na klávesnici všetkými desiatimi.

Školám i pracovníkom z praxe odporúčame počítačový program ATF, ktorý im umožní zvládnuť hmatovú metódu prístupným, premysleným a prehľadným spôsobom.
Atf obrázok  Vzhľad ATF
TOPlist